RUY BĂNG VẢI IN CHUYỂN NHIỆT 1.5CM-2CM-2.5CM

450,000